Varsling av mannskaper

Norsk Folkehjelp Mosjøen benytter Telemeny til varsling av mannskaper ved alarmer. Av informasjonen mottatt lages det en alarmmelding til mannskapene før alarmeringen starter.

Ved alarmmottak:

Alarmmottakere innhenter opplysninger i henhold til skjema for alarmmottak.

Beredskapsansvarlig kontaktes først og det vurderes hvilken type alarm, mannskaper og innsatsplan / ressursplan som skal brukes. Ved spesielle ettersøkninger bør man velge å bruke de mannskapene som har beste forutsetning ut fra erfaring, utstyr, fysisk form etc.

Hva du skal gjøre når du blir oppringt finner du en forklaring på HER

For at tilbakemeldingen til politiet skal virke raskere, så er det svært viktig at alle lærer seg hva de skal gjøre når vi ringer dere opp ved alarmer.

For å høre beskjeden flere ganger så trenger dere en kode, denne kan du få tilsendt på SMS ved forespørsel til 97514353

Ved behov om flere mannskaper / ressurser kontaktes Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge for Videre varsling av behovet.