Styret

Valgt på årsmøtet 21.02.2019

  • Leder og medlemsansvarlig: Tove Krutå
  • Nestleder og sanitetsleder: Günther Haas
  • Økonomileder: Renate Kjønnås Egren
  • Sekretær: Brita Bjerkli
  • Styremedlem: Svein Erik Olsrud
  • 1.varamedlem: Laila Aalbotsjord
  • 2.varamedlem: John Erling Bjerkli

Valgkomitè: Brita Bjerkli (leder), Kine Bekkevold og Ole Kristian Eli