Sjøvettregler

 • Tenk sikkerhet.
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 • Ta med nødvendig utstyr.
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 • Respekter vær og farvann.
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 • Følg Sjøveisreglene.
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 • Bruk redningsvest eller flyteplagg.
  Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 • Vær uthvilt og edru.
  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 • Vis hensyn.
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.