Om oss

Dette er noe av det vi jobber med i Mosjøen:

Medlemmene i Norsk Folkehjelp Mosjøen driver med mange forskjellige aktiviteter. Sanitetstjenester ved mange forskjellige idrettsarrangement, festivaler, tilstelninger, musikkstevner, bingoer m.m. utgjør hovedtyngden av vårt arbeid.

Vi har 2 bårebiler og kjører helsetransport på oppdrag for Pasientreiser. Dette er en transport for sengeliggende pasienter som ikke har behov for medisinsk behandling under reisen. Det kan f.eks være pasienter som skal fra sykehus til sykehjem.

Årlig hjelper vi Eldrerådet å arrangere fest på Eldredagen 1.oktober. Da serveres det middag, kaffe og kaker til de eldre. Det er underholdning og loddsalg.

Kippermocupen er det største arrangementet hvor vi deltar med sanitetstjeneste. Der deltar ca 2000 idrettsutøvere, og det behandles ca 150-200 skader, alt fra skrubbsår til beinskader samt skader av mer alvorlig art. I 2005 hadde vi også ansvaret for førstehjelpstjenesten under landsturnstevne som ble avholdt i Mosjøen i tiden 28 juni til 3 juli 2005.

Du finner oss i Havnegt 23, kontoret er ubemannet, men du når oss og på tlf 975 14 353

Hva er Norsk Folkehjelp

7. desember 1939 ble Norsk Folkehjelp stiftet og 10. januar 1940 gikk Arbeidersaniteten inn i Norsk Folkehjelp som et ledd i den nye helseorganisasjonens virksomhet

Krigsårene 1940-1945

I de dagene da krigen brøt ut hadde Norsk Folkehjelp Sanitet hendene fulle. I tiden forut for krigsutbruddet var det tusener av mennesker som gikk førstehjelpskurs og det ble avholdt kurs i luftvern.

Norsk Folkehjelp Sanitet gjorde en kjempeinnsats i krigens første dager og arbeidet fortsatt illegalt da nazistene senere forbød Norsk Folkehjelp å fortsette virksomheten. For å unngå at lagrene kom i “urette” hender, ble det ført dobbelt regnskap og det materiell som det gikk å lure unna, ble fordelt blant enkeltpersoner og bedrifter for oppbevaring. Norsk Folkehjelp ble beslaglagt 11. september 1941. Rapportene fra denne tiden ble borte under beslagleggelsen i arkivene.

Lær mer om Norsk folkehjelp her