Alarmtyper

Hurtig alarm:

  • Alarmmottaker varsles av Politiet, AMK eller Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge .
  • Alarmmottaker varsler Beredskapsansvarlig og nødvendig mannskap etter avtale med beredskapsansvarlig.
  • Mannskapene kler seg etter forholdene og møter hurtigst mulig på depot

Vanlig alarm:

  • Alarmmottaker varsler Beredskapsansvarlig og nødvendig mannskap etter avtale med beredskapsansvarlig.
  • Mannskapene skal møte på depotet til avtalt tid med full oppakning, inkludert mat og drikke for 8 – 10 timer hvis ikke annet avtales.

Beredskapsalarm:

  • Alarmmottaker varsler Beredskapsansvarlig og nødvendig mannskap etter avtale med beredskapsansvarlig.
  • Mannskapene skal gjøre seg klar med full oppakning, inkludert mat og drikke for 8-10 timer, samt være tilgjengelig på telefon for nærmere beskjed.

Ved alarm og beredskapsalarm skal beredskapsansvarlig planlegge, pakke utstyr, samt varsle Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge og holde dem løpende orientert.

Beredskapsansvarlig skal skrive rapport og fylle ut nødvendige skjema (GP-1440) senest en uke etter aksjonen.