Norsk Folkehjelp Mosjøen driver med mange ulike aktiviteter. Sanitetstjenester ved mange forskjellige idrettsarrangement, festivaler, tilstelninger, musikkstevner, bingoer m.m. utgjør hovedtyngden av vårt arbeid. Som ekstra sikkerhet har vi hjertestarter med som standard beredskap på slike oppdrag.

Kippermocupen er det største arrangementet hvor vi deltar med sanitetstjeneste. Der deltar ca 2000 idrettsutøvere, og det behandles ca 150-200 skader, alt fra skrubbsår til bein skader samt skader av mer alvorlig art.

Du finner oss i Havnegt 23, kontoret er ubemannet, men du når oss på tlf 975 14 353